หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 22 แบบขึ้นกัมมัฎฐานห้อง พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

แบบขึ้นกัมมัฎฐานห้องพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๔)

กลับสู่ก่่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *