หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 15 คัมภีร์โฝวซัวกวนจิง

คัมภีร์โฝวซัวกวนจิง
佛說觀經 FO SHUO GUAN JING Dunhuang manuscript S.2585

เนื้อหาคัมภีร์ พุทธศตวรรษที่ 10 (พศ.901-1000)
ศึกษาจากคัมภีร์ พุทธศตวรรษที่ 15 (พ.ศ.1401-1500)

ประเภทหลักฐาน : ม้วนคัมภีร์
สถานที่พบ : ค้นพบที่ถ้ำโม่วกาว เมืองตุนหวง
ปัจจุบันเก็บรักษาที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ กรุงลอนดอน
อักษรที่เขียน : จีนโบราณ
ภาษาที่เขียน : จีนโบราณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บันทึกวิธีทำสมาธิแบบต่างๆ รวมถึงพุทธานุสติ แบบโบราณ ที่สอนให้ผู้ปฏิบัติรวมใจไว้กลางนาภี เมื่อจิตรวมและหยุดนิ่งปราศจากนิวรณ์ จะเกิดประสบการณ์ภายใน เห็นดวงนิมิตและองค์พระพุทธเจ้า ผุดช้อนขึ้นมาจากภายในกลางกาย (นาภี)

รวบรวมโดย พระเกียรติศักดิ์ กิตติปัญโญ

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *