หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 30 จารึกลานเงิน วัดพระเชตุพน

จารึกลานเงิน วัดพระเชตุพน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๔)

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *