หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 10 คัมภีร์อภิธรรมโกศภาษยะ

คัมภีร์อภิธรรมโกศภาษยะ

เนื้อหาคัมภีร์ พ.ศ. 943
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ. 2518

ประเภทหลักฐาน : คัมภีร์
พบใน : คัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์ทิเบต คัมภีร์จีน

อักษรที่เขียน : เทวนาครี
ภาษาที่เขียน : สันสกฤต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
त्रिभिः कारतैः साम्यं सर्वबुद्धानां पूर्वपुण्यज्ञानसम्भारसमुदागमतः धर्मकायपरिनिष्पत्ततिः अर्थचर्यया च लोक्स्य ।

แปลว่า
จัดอยู่ในคัมภีร์อภิธรรม กล่าวถึงสิ่งที่เหมือนกัน ของพุทธทั้งหลายในกาลก่อนที่ท่านได้สั่งสมบุญ และญาณอันทำให้ท่านได้บรรลุธรรมกาย และได้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย

วิจัยโดย
พระวีรชัย เดชงฺกุโร ดร.

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *