หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 5 วาสิชฏสูตร

หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 4 – วาสิชฏสูตร

เนื้อหาคัมภีร์ ก่อน พ.ศ. 500
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ. 683

ประเภทหลักงาน : คัมภีร์เปลือกไมเบิร์ช
สถานที่พบ: ฮัดดา ประเทศอัฟกานิสถาน
ที่เก็บรักษาปัจจุบัน : University of Washington, USA

อักษรที่เขียน : ขโรษฐี
ภาษาที่เขียน : คานธารี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นได้ต้อง “ทั้งรู้ทั้งเห็น” ขันธ์ 5 และความเกิด-ดับของขันธ์ 5 เท่านั้น ถ้าไม่รู้หรือไม่เห็น ก็ไม่สามารถ กำจัดกิเลสอาสวะได้

ข้อสังเกตเพิ่มเติม
เนื้อหาตรงกันกับพระสูตรบาลี วาสิชฎสูตรหรือนาวาสูตร ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค และตรงกันกับพระสุตรในสังยุกตาคมะในพระไตรปิฎกฉบับแปลภาษาจีน

รวบรวมโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *