หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 2 คัมภีร์อัสฏสาหัสริกา ปรัชญาปารมิตา

หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 2
คัมภีร์อัสฏสาหัสริกา ปรัชญาปารมิตา

เนื้อหาคัมภีร์ พ.ศ.443-643
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ.2503

พบใน : คัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์ทิเบต คัมภีร์จีน
อักษรที่เขียน : อักษรเทวนาครี,
ภาษาที่เขียน : ภาษาสันสกฤต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1 उक्तं ह्येतद्भगवता – धर्मकाया बुद्धा भगवन्तः ।
2 धर्मकायपरिनिष्पत्तितो मां भिक्षवो द्रक्षयथ ।

แปลว่า
1 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมกายคือพุทธะ คือภควันต์
2 เธอพึงเห็นเราจากการเข้าถึงธรรมกาย

รวบรวมโดย พระวีรชัย เตชงฺกุโร ดร.

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *