หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 8 คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร

คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร

เนื้อหาคัมภีร์ ก่อน พ.ศ. 793
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ. 2503

ประเภทหลักฐาน : คัมภีร์
พบใน : คัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์ทิเบต คัมภีร์จีน

อักษรที่เขียน : เทวนาครี
ภาษาที่เขียน : สันสกฤต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
स पश्यति महाप्रज्ञो धर्मकायमशेषतः।
नास्ति यानत्रयं किचिदकयानमिहास्ति तु ॥

แปลว่า
เขาเห็นธรรมกายอันไม่มีส่วนเหลือ ด้วยมหาปัญญา

รวบรวมโดย
พระวีรชัย เดชงฺกุโร ดร.

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *