หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 32 พระธัมมกายทิ ในคัมภีร์สุตฺตชาตกนิทานานสงฺส  

พระธัมมกายทิ ในคัมภีร์สุตฺตชาตกนิทานานสงฺส

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๗)

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *