หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 13 คัมภีร์สุวรรณประภาโสตตมสูตร

คัมภีร์สุวรรณประภาโสตตมสูตร

1. เนื้อหาคัมภีร์ ก่อน พ.ศ. 957
ศึกษาจากคัมภีร์ ราว พศ. 1151-1350

ประเภทหลักฐาน : ชิ้นส่วนคัมภีร์ กระดาษโบราณ
สถานที่พบ : เอเชียกลาง
อักษรที่เขียน : คุปตะตัวตรง
ภาษาที่เขียน : สันสกฤตแบบผสม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของบทที่ 16 กล่าวถึงการเข้าไปสู่ธรรมธาตุว่า จะต้องเข้าไปในภายใน อันเป็นตำแหน่งที่พระสถูปซึ่งเปรียบด้วยอัตภาพแห่งธรรม อันลึกซึ้งประดิษฐานดีแล้ว และ ในกลางนั้น จะเห็นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ (สื่อถึงองค์พระในดวงธรรม)

2. เนื้อหาคัมภีร์ ก่อน พ.ศ. 957 พศ.
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ. 2510

ประเภทหลักฐาน : ฉบับตีพิมพ์
สถานที่พบ : เนื้อหาจากคัมภีร์ใบลานในเนปาล และอื่นๆ
อักษรที่เขียน : –
ภาษาที่เขียน :-

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ธรรมกายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ทรงสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อแสวงหาธรรมกายและเพื่อบำรุงเลี้ยง ธรรมกายให้เติบโต, การบรรลุพระโพธิญาณเกิดพร้อมกันกับการบรรลุธรรมกาย, ธรรมกายบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติและคุณวิเศษนับร้อย, พระนิพพาน(ธรรมชาติอันสูงสุด) สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัตินับร้อยของธรรมกาย, การนำจิตเข้าสู่ภายในให้ไปพบดวงธรรมและในดวงธรรมจะพบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่เป็นหนทางสู่ธรรมธาตุ

ดร ชนิดา จันทราศรีไศล พ.ศ.9

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *