หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 1 คัมภีร์อโศกาวทาน

หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 1 คัมภีร์อโศกาวทาน

เนื้อหาคัมภีร์ กลางพุทธศตวรรษที่ 6-7
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ.2506

พบใน คัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์ทิเบต คัมภีร์จีน
อักษรที่เขียน อักษรเทวนาครี
ภาษาที่เขียน ภาษาสันสกฤต

धरर्मकायो मया तस्य दृष्टस्त्रैलोक्यनाथस्य ।
काझ्यनाद्रनिभिस्तस्य न दृष्टो रूपकायो में ।।
तदनुपममनग्रह प्रत त्यमहि ददिर्शय बुद्धवगिरह ।
प्रयिनधकिमती हा नास्ता में दराबलरूपकृतहलो यह ।।

แปลว่า
พระอุปคุปต์ได้กล่าวแก่มาร ว่า ข้าพเจ้าได้เห็นแต่ธรรมกายแต่ไม่เห็นรูปกาย ขอท่านจงบันดาลให้ข้าพเจ้าได้เห็นรูปกาย ของพระทศพลด้วย

รวบรวมโดย พระวีรชัย เตชงฺกุโร ดร.

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *