หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 3 ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร

หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 3 – ปรัตยุตปันนสมาธิสูตร

เนื้อหาคัมภีร์ ก่อน พ.ศ.500
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ.1044-1343

ประเภทหลักฐาน : ชิ้นส่วนคัมภีร์
สถานที่พบ : คาห์ดาลิค บริเวณโดโมโกโอเอซิส (Domoko Oasis) เอเชียกลาง เส้นทางสายไหม
ที่เก็บรักษาปัจจุบัน : Hoernle Collection (No. 143, SA.3), British Library ประเทศอังกฤษ

อักษรที่เขียน : คุปตะตัวตรง
ภาษาที่เขียน : สันสกฤตแบบผสม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กล่าวถึงการทำสมาธิพุทธานุสติ ที่เมื่อปฏิบัติด้วยดีแล้วจะเป็นเหตุให้ได้รับการปกปักรักษา จากมนุษย์และอมนุษย์ ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาหา ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลาย และทำให้ ผู้ปฏิบัติมีญาณทัสนะที่กว้างไกล รู้แจ้งสัจธรรมที่เหนือคำบรรยาย และเข้าถึงธรรมชาติ อันสูงสุดของสรรพสิ่ง ที่เรียกว่า ตกตฺวา หรือ ตถตา ซึ่งหมายถึงธรรมกาย

รวบรวมโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *