หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 16 คัมภีร์สอนการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบโยคาจาร

คัมภีร์สอนการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบโยคาจาร

พ.ศ. 1051-1250

ชิ้นส่วนคัมภีร์ ทำจากกระดาษ, ทำจากเปลือกไม้เบิร์ช
สถานที่พบ : คิซิล (Kizil) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มทาริม (Tarim Basin) ในซินเจียงของจีน (เอเชียกลาง)
อักษรที่เขียน : อักษรคุปตะ
ภาษาที่เขียน : ภาษาสันสกฤต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อความหยุดนิ่งอันสำเร็จด้วยรัตนะปรากฏขึ้น และในที่สุดเมื่อสิ่งอันพึงรู้ทั้งมวลมารวมหยุดอยู่ที่สะดือ นั่นแหละคือการตื่นรู้

วิจัยโดย ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *