หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 9 คัมภีร์มหายานสูตราลังการะ

คัมภีร์มหายานสูตราลังการะ

เนื้อหาคัมภีร์ พ.ศ. 813-893
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ. 2450

ประเภทหลักฐาน : คัมภีร์
พบใน : คัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์ธิเบต คัมภีร์จีน

อักษร เขียน : เทวนาครี
กาษาที่เขียน : สันสกฤต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
दशंयां बोधिसत्त्वभूमौ बोधिसत्त्वो महर्धिकश्च व्यवस्थाप्यते महाभिज्ञालाभात् ।
सम्पूर्णधर्मकायश्चाप्रमाणसमाधिधारणीमुखस्फुरणादाश्रयस्य निद्रशने च शक्तोव्यवस्थाप्यते। तुषिताभवनवासाधिनिर्माणनिदर्न्नात्।

แปลว่า
โพธิสัตว์มีขุมสมบัติใหญ่ อันเนื่องมาจาก มหาอภิญญา และธรรมกาย อันประกอบด้วย สมาธิอันไม่มีประมาณ ผู้ซึ่งได้รับพุทธาภิเษก จากพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

เรียบเรียงโดย
พระวีรชัย เตชงฺกุโร ดร.

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *