หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 33 คัมภีร์พระธัมมกายทิ ฉบับเทพชุมนุม

คัมภีร์พระธัมมกายทิ ในชุดพระไตรปิฎกฉบับเทพชุมนุม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๔)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๗)

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *