หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 6 สมาธิราชสูตร

สมาธิราชสูตร

สมาธิราชสูตร (1)
เนื้อหาคัมภีร์ ราว พ.ศ. 644-743
ศึกษาจากคัมภีร์ ราว พ.ศ. 1044-1243

ประเภทหลักฐาน : ชิ้นส่วนคัมภีร์
สถานที่พบ : บามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน
ที่เก็บรักษาปัจจุบัน : Schøyen Collection, Norway (2381/10)

อักษรที่เขียน : กิลกิต-บามิยันพราหมี แบบที่ 1
ภาษาที่เขียน : สันสกฤต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
หลังจากเข้าถึงความว่างจะเห็นพระพุทธองค์ (คนละองค์กับบริกรรมนิมิต) การระลึกถึงคุณ พระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้เห็นพระองค์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้จิตไม่หวั่นไหว ไม่มีความทุกข์หรือความกลัวแม้ในเวลาจะละสังขาร

วิจัยโดย ดร ชนิดา จันทราศรีไกล บ.ศ.9

สมาธิราชสูตร (2)

เนื้อหาคัมภีร์ พ.ศ. 701-1200
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ. 2504

ประเภทหลักฐาน : คัมภีร์
พบใน : คัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์ทิเบต คัมภีร์จีน

อักษรที่เขียน : เทวนาครี
ภาษาที่เขียน : สันสกฤต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
तस्मात्तर्हि कुमार बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन न रूपकायतस्तथागत प्रज्ञातव्यः ।
तत् कस्य हेतोः धर्मकाया हि बुद्धा भगवन्तो धर्मकायप्रभाविताश्च न रूपकायप्रभाविताः ॥

แปลว่า
โพธิสัตว์ผู้มุ่งสู่โพธิญาณด้วยกำลังแห่งสมาธิ ต้องไม่ทําความเข้าใจกำลังอันแท้จริงของตถาคต จากรูปกาย นั่นก็เพราะ กำลังอันแท้จริงแห่งพุทธะ อยู่ที่ธรรมกาย ไม่ใช่รูปกาย

กลับสู่หน้าก่อน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *