หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 14 คัมภีร์สัทธรรมลังกาวตารสูตร

คัมภีร์สัทธรรมลังกาวตารสูตร

เนื้อหาคัมภีร์ ก่อน พ.ศ. 963
ศึกษาจากคัมภีร์ พ.ศ. 2524

ประเภทหลักฐาน : คัมภีร์
สถานที่พบ : คัมภีร์สันสกฤต คัมภีร์ทิเบต คัมภีร์จีน
อักษรที่เขียน : เทวนาครี
ภาษาที่เขียน : สันสกฤต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
तत्र कतमा कायसमता यदुत अहं च ते च तथागता अर्हन्तः सम्यक्सम्बुद्धा धर्मकायेन च रूपलक्षणानुव्यञ्जनकायेन च समा निर्विशिष्टा अन्यत्र वैनेयवशमुपादाय ।

แปลว่า
อะไรคือความเหมือนกันแห่งกาย กล่าวคือ ตัวเรา ตถาคตอื่น อรหันต์ และสัมมาสัมพุทธ ทั้งหลาย และนั่นก็คือ ธรรมกายอันประกอบด้วยรูปลักษณะ กับทั้งอนุพยัญชนะ นั่นเอง

รวบรวมโดย
พระวีรชัย เดชงฺกุโร ดร.

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *