หลักฐานธรรมกายชิ้นที่ 35 บทนมัสการธัมมกาย

บทนมัสการธัมมกาย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๒)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๔)

กลับสู่ก่อนหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *