๑๑ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับอานิสงส์แห่งบุญ ๑

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับอานิสงส์แห่งบุญ ๑

11-01 อานิสงส์ถวายอารามสงฆ์ Article
11-02 อานิสงส์ถวายสังฆาราม Article
11-03 อานิสงส์ถวายมหาวิหารทาน Article
11-04 อานิสงส์ถวายวิหาร Article
11-05 อานิสงส์ถวายเสา ๑ ต้น ร่วมสร้างศาลา Article
11-06 อานิสงส์ถวายทานแด่พระสงฆ์ Article
11-07 อานิสงส์ถวายรองเท้า Article
11-08 อานิสงส์ถวายที่นอน Article
11-09 อานิสงส์ถวายหม้อน้ำหอม Article
11-10 อานิสงส์ถวายข้าวมธุปายาส Article
11-11 อานิสงส์ถวายเสา ๕ ต้น ร่วมสร้างหอฉัน Article
11-12 อานิสงส์ถวายนมสด Article
11-13 อานิสงส์ของการทำจิตผ่องใส Article
11-14 อานิสงส์ถวายวัดเวฬุวัน Article
11-15 อานิสงส์ถวายปูนขาวร่วมสร้างเจดีย์ Article
11-16 อานิสงส์ถวายอาสนะสงฆ์ Article
11-17 อานิสงส์ถวายข้าวตัง Article
11-18 อานิสงส์ถวายผ้าครึ่งท่อน Article
11-19 อานิสงส์ถวายตั่ง Article
11-20 อานิสงส์ถวายงา Article
11-21 อานิสงส์ถวายทานด้วยตัวเอง Article
11-22 อานิสงส์ถวายเภสัช Article
11-23 อานิสงส์การเป็นศรีภรรยาที่ดี Article
11-24 อานิสงส์ถวายน้ำอ้อย Article
11-25 อานิสงส์ถวายพวงมาลัย Article
11-26 อานิสงส์ถวายประทีป Article
11-27 อานิสงส์ถวายผ้าไตร ๑ แสนผืน Article
11-28 อานิสงส์ถวายยารักษาโรค Article
11-29 อานิสงส์ถวายมะม่วง Article
11-30 อานิสงส์ถวายผลพุทรา Article
11-31 อานิสงส์ต้อนรับดี Article
11-32 อานิสงส์ขอน้อยให้มาก Article
11-33 อานิสงส์ถวายสังฆทาน Article
11-34 อานิสงส์ถวายศาลาจาตุรมุข Article
11-35 อานิสงส์ถวายเข็ม Article
11-36 อานิสงส์ถวายขนมเบื้อง Article
11-37 อานิสงส์ถวายบัลลังก์ทองแสนตัว Article
11-38 อานิสงส์ถวายธูปหอม Article
11-39 อานิสงส์ถวายม้าอาชาไนย Article
11-40 อานิสงส์ถวายอาหารบิณฑบาต Article
11-41 อานิสงส์ถวายภัตตาหาร Article
11-42 อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง Article
11-43 อานิสงส์ถวายขนมสด Article
11-44 อานิสงส์ถวายผ้าเนื้อดี Article
11-45 อานิสงส์ถวายน้ำดื่มแด่พระพุทธเจ้า Article
11-46 อานิสงส์ถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ Article
11-47 อานิสงส์ถวายผ้าหนึ่งคู่ Article
11-48 อานิสงส์ถวายร่ม Article
11-49 อานิสงส์ถวายดอกกรรณิการ์ Article
11-50 อานิสงส์ถวายดอกบัวและธงชัย Article
11-51 อานิสงส์ถวายดอกไม้หอม Article
11-52 อานิสงส์ถวายดอกอ้อ Article
11-53 อานิสงส์ถวายเครื่องอัฏฐบริขาร Article
11-54 อานิสงส์สมาทานศีล 5 Article
11-55 อานิสงส์แห่งความยึดมั่นในศีล Article
11-56 อานิสงส์รักษาศีลครึ่งวัน Article
11-57 อานิสงส์รักษาศีลจนตลอดชีวิต Article
11-58 อานิสงส์รักษาอุโบสถศีล Article
11-59 อานิสงส์รักษาอุโบสถศีลครึ่งวัน Article
11-60 อานิสงส์ให้ข้าวสุนัขกิน Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.