๗ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับผลของบาป

ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับผลของบาป 

1. ความตระหนี่เป็นภัยในวัฏฏะ (ปิศาจคลุกฝุ่นคืออดีตอานันทเศรษฐี) Article
2. กรรมตามสนอง (นายพรานทำอันตรายต่อพระภิกษุผู้ไม่เป็นอันตราย ) Article
3. ชีวิตมนุษย์ประเสริฐที่สุด (เปรตพร่ำเตือนหลานชายให้อดทนจากหลาวที่เสียบ) Article
4. คิดกลับใจก็สายเสียแล้ว (นางเรวดีเจ้าคิดได้ก็สายเสียแล้ว) Article
5. ทุ สะ นะ โส (พระราชาได้ยินเสียงของสัตว์นรก ๔ ตน) Article
6. โทษของการวางเพลิง (โจรเจ้าโทสะวางเพลิงบ้านเศรษฐี ๗ ครั้ง) Article
7. โทษของการกักขังสัตว์ (เด็กเลี้ยงโคลืมไปว่าขังเหี้ยไว้ในรูจอมปลวก) Article
8. โทษของการเห็นผิด (หญิงงามเมืองถ่มน้ำลายรดศรีษะพระดาบส) Article
9. ทำบาปเพราะนึกสนุก (ภุมมเทวดายุแหย่ให้พระภิกษุแตกแยกกัน) Article
10. โทษของการฉ้อราษฎร์บังหลวง (เปรตอดีตปุโรหิตมีทิพยสมบัติในตอนกลางคืนเพราะรักษาอุโบสถเพียงคืนเดียว ) Article
11. โทษของการห้ามลูกทำบุญ (เปรตอดีตมารดาของอุตตรมาณพ พระโสดาบัน) Article
12. กรรมของคนฆ่าพระ (ศิษย์บุรุษเปลี้ยดีดกรวดใส่หูพระปัจเจกพุทธเจ้าจนละสังขาร) Article
13. โทษของความประมาท (พระโมคคัลลานะสงเคราะห์ลูกเศรษฐีผลาญสมบัติ) Article
14. กรรมของคนเจ้าชู้ (อดีตลูกชายช่างทองเป็นชู้กับภรรยาคนอื่น) Article
15. โทษของการว่าร้ายผู้อื่น ( พระโกกาลิกะมีจิตผูกอาฆาตในพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ ) Article
16. ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว (โพธิราชกุมารรับสั่งให้ควักนัยน์ตาของนายช่างไม้) Article
17. โทษภัยจากคำส่อเสียด (สุนัขจิ้งจอกกัดกินโคผู้และราชสีห์เพราะคำส่อเสียด) Article
18. วิบากกรรมของการพูดเพ้อเจ้อ (เด็กทารกเกิดมาถูกนำไปทิ้งไว้ในป่าช้าเพราะคำพูดล่วงเกินสมณะ) Article
19. จุดจบของผู้ก่อเวร (เรื่องนางนกไส้ ก่อเวรกับช้างเกเร) Article
20. โทษของการพูดไม่ถูกกาล (เรื่องพระโพธิสัตว์หากุศโลบายแนะนำการพูดของพระราชา) Article
21. กรรมของคนด่าพระ (ปรโลกของคนในครอบครัวที่มีทิฐิต่างกัน) Article
22. กรรมของการรังแกสัตว์ (เรื่อง มัณฑัพยะดาบสโดนหลาวไม้ทองหลางเสียบโดยไม่มีความผิด) Article
23. กรรมของคนหลงอำนาจ (เรื่อง อดีตนันทกเสนาบดีพ้นจากอัตภาพเปรตเพราะนางอุตตราบุตรสาวอุทิศให้ ) Article
24. กรรมของการห้ามคนบูชาพระเจดีย์ (เรื่อง กุฎุมพียุยงมหาชน ๘๖๐๐๐ ไม่ให้ไปสักการบูชาพระสถูปเจดีย์) Article
25. เปรตเฝ้าทรัพย์ (เรื่องลูกสาวทำบุญกับหมู่สงฆ์อุทิศให้บิดาอดีตคฤหบดีที่เป็นเปรต) Article
26. โทษของการพูดโกหก (เรื่องพระเจ้าอุปจิรราชกระทำมุสาวาทต่อกปิละดาบสโพธิสัตว์ จนถูกแผ่นดินสูบ) Article
27. โทษของการทำปาณาติบาต (เรื่องพระอรหันต์เถระสร้างทานแก่หมู่สงฆ์อุทิศให้หมู่เปรตที่เป็นบิดา มารดาและญาติ) Article
28. โทษของความอิจฉาริษยา (เรื่อง นางติสสาทำบุญอุทิศให้เปรตมัตตาอดีตหญิงร่วมสามี) Article
29. โทษของการห้ามสามีทำบุญ (เรื่องรุกขเทวดาถวายข้าวและน้ำแก่ภิกษุ อุทิศให้เปรตอดีตภรรยา) Article
30. โทษของการไม่ต้อนรับแขก (เรื่องพระสารีบุตรทำบุญอุทิศให้เปรตอดีตมารดา) Article
31. บุพกรรมของพระพุทธเจ้าตอนที่ ๑ Article
32. บุพกรรมของพระพุทธเจ้าตอนที่ ๒ (เรื่องพระเทวทัตอดีตพ่อค้าผูกพยาบาทพระโพธิสัตว์) Article
33. บุพกรรมของพระพุทธเจ้าตอนที่ ๓ Article
34. สิ่งที่บรรพบุรุษรอคอย (พระนาคเสนเถระคลี่คลายปริศนาของพระยามิลินท์ เรื่องอุทิศส่วนบุญ) Article
35. กรรมของการไม่เป็นภรรยาที่ดี (เรื่องนันทิเสนสงเคราะห์ภรรยาพ้นจากอัตภาพเปรต) Article
36. โทษของการล่าสัตว์ (เรื่องโกลิยะมหาอำมาตย์เห็นอานุภาพบุญเกิดขึ้นแก่เปรตทันตาเห็น) Article
37. จะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย (เรื่องอดีตจูฬเศรษฐีพ้นจากอัตภาพเปรตเพราะพระเจ้าอชาติศัตรูอุทิศให้) Article
38. กรรมของการคดโกงลูกค้า (เรื่องพ่อค้าเป็นเปรตทั้งครอบครัวตามกรรมมุสา) Article
39. โทษของผู้รังแกสมณะ (เคยพลั้งพลาดไปตบหูสามเณร ผลกรรมหาช่องส่งผลอยู่ตลอดเวลา) Article
40. เปรตฝากมาบอกให้ทำบุญ (เรื่องอุบาสกสงเคราะห์เปรตชีเปลือย) Article
41. กรรมของผู้ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป (เรื่องธนปาลเศรษฐีบังเกิดเป็นเปรตในทะเลทราย) Article
42. กรรมของคนผิดคำสาบาน (ภรรยาอุบาสกนอกใจสามี รับกรรมตามที่สาบานไว้) Article
43. กรรมของการทำอาสน์สงฆ์เปื้อน (พระภิกษุพลั้งพลาดทำให้อาสนะสงฆ์เปื้อน) Article
44. เปรตงูยักษ์และเปรตกาดำ (เรื่องชาวนาเผาบรรณศาลาถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าและกาดำชิงอาหารที่เอาไปทำบุญ) Article
45. กรรมเก่าเฝ้าติดตาม (อุตตรสามเณร เป็นอรหันต์บนลานประหาร) Article
46. กาลกัญชิกาอสูร (เรื่องชีเปลือยโกรักขัตติยะประพฤติวัตรของสุนัข) Article
47. กรรมของการลบหลู่พระพุทธเจ้า (สุนักขัตตะอุปัฏฐากอกุศลเข้าสิงจิต ลบหลู่คุณพระพุทธองค์) Article
48. สูจิโลมยักษ์ (พระพุทธองค์ทรงโปรดสูจิโลมยักษ์) Article
49. กรรมที่ทำให้คนอื่นแท้งลูก (หญิงหมันวางยาแท้งลูกภรรยาใหม่ เป็นเปรตกินลูกตนเอง) Article
50. พระอรหันต์ตุ่ม (ระมัดระวังคำพูดเพ้อเจ้อฉิวเฉียดอบาย) Article
51. เปรตหญิงสาวผู้หิวโหย (พระสารีบุตรสงเคราะห์นางเปรต) Article
52. ความหลากหลายของเปรต (๑) Article
53. ความหลากหลายของเปรต (๒) Article
54. วิบากกรรมของนักล่าสัตว์ (กลางวันล่าสัตว์ กลางคืนรักษาศีล เป็นเวนิกเปรต) Article
55. อุปมาตกกรรม
56. พ้นกรรมเพราะการอุทิศส่วนกุศล
57. กรรมของคนโกงที่ธรณีสงฆ์ (เป็นเปรตผู้หิวโหยในป่าลึก 4 พุทธันดร) Article
58. กรรมของการตัดสินไม่ยุติธรรม (ผู้พิพากษาจอมฉ้อฉล สมาทานอุโบสถศีลครึ่งวันไปเกิดเป็นเวมานิกเปรต) Article
59. กตัตตากรรม (พลั้งปากดูหมิ่นพระพุทธเจ้า ต้องเป็นเปรตไถนา 1 พุทธันดร) Article
60. โทษของคนมักโกรธ (ทุฏฐราชกุมารทำลายบาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า) Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.