คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

1.กฎที่ต้องรู้…ไม่รู้อันตราย Article
2.กฎแห่งกรรม…สิ่งที่ทุกคนต้องศึกษา Article
3.ปรโลก…มีจริง Article
4.นรกสวรรค์มีจริง Article
5.สวรรค์…ภพภูมิแห่งการเสวยผลบุญ Article
6.นรก…ภพภูมิแห่งการเสวยผลบาป Article
7.รู้ไหม การฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนัก บาปมาก Article
8.สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๑) Article
9.สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๒) Article
10.ใช้สื่อผิด ใส่ร้ายบิดเบือนผู้อื่น…กรรมหนัก Article
11.สัมมาอาชีพ…อาชีพที่ปลอดภัย Article
12.ต้องยอยกพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟู Article
13.วัดอยู่เหนือความรวยความจน Article
14.สิ่งที่วัดพระธรรมกายทำคือนำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจชาวโลก Article
15.มหาธรรมกายเจดีย์ Article
16.จดหมายจากพระกัลยาณมิตร Article
17.ท่านมาเพราะเห็นความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา Article
18.ธรรมเทศนาในยุคโซเชียลมีเดีย Article
19.เวลาสร้างบุญในโลกนี้มีจำกัด Article
20.เข้าวัดสร้างบุญ Article
21.ดวงบุญ…ต้นทางแห่งความสำเร็จ Article
22.สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิต Article
23.ทาน ศีล ภาวนา เกิดบุญต่างกันอย่างไร? Article
24.บุญไม่ใช่สินค้า…อยากได้ต้องทำเอง (๑) Article
25.บุญไม่ใช่สินค้า…อยากได้ต้องทำเอง (๒) Article
26.บุญไม่ใช่สินค้า…อยากได้ต้องทำเอง (๓) Article
27.เหตุแห่งความรวยความจน Article
28.ใช้ทรัพย์ให้เป็น Article
29.ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อย ๆ Article
30.เอาชนะความตระหนี่ให้ได้ Article
31.ความแตกต่างของผลแห่งทาน ที่ให้โดยเคารพและไม่เคารพ Article
32.ต้องเคารพในทาน Article
33.ทำไมต้องทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน Article
34.อย่าหวังให้ใครอุทิศบุญไปให้ Article
35.“บุญ” ส่งถึงกันได้ Article
36.อานิสงส์การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย Article
37.ที่สุดแห่งสมบัติ ๓ Article
38.คุณค่าแห่งวิชชาธรรมกาย Article
39.ธรรมกายไม่ใช่ลัทธิใหม่ Article
40.งานของผู้รู้…ที่ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไร Article
41.คำภาวนา “สัมมาอะระหัง” Article
42.อย่าประมาทว่ามีเวลาในโลกนี้อีกยาวนาน Article
43.ความรักการปฏิบัติธรรมคือแก่นวัฒนธรรมองค์กร Article
44.การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ Article
45.รักตัวเองต้องรักษาใจให้ใสทั้งวัน Article
46.ความขัดแย้งแก้ได้ด้วยสมาธิ Article
47.แก้แค้นด้วยการคลายความโกรธ Article
48.การแผ่เมตตา คือความรักสากล Article
49.ความสุขที่แตกต่าง Article
50.ชีวิตที่สัมบูรณ์ Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *