45.รักตัวเองต้องรักษาใจให้ใสทั้งวัน

๔๕.รักตัวเองต้องรักษาใจให้ใสทั้งวัน

ทำอย่างไรเราจะรักษาใจให้ใสได้ตลอดทั้งวัน
แม้กระทั่งเวลาที่เราโดนกระทบหรือยั่วเย้าให้เกิดอารมณ์
ถ้าเรารักตัวเอง อยากให้ตัวเรามีความสุขก็ต้องรักษาใจให้ใส ๆ
เอาไว้ สิ่งสำคัญคือ ต้องฝึกสมาธิบ่อย ๆ ฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในตัว
ให้ได้ตลอดเวลา ฝึกให้ชำนาญ ทั้งวันทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น นั่งนอน
ยืนเดิน ฝึกบ่อย ๆ จนกระทั่งหลับตาลืมตา นั่งนอนยืนเดินให้เห็น
ดวงใส ๆ อยู่กลางกายตลอดเวลา ใจจะได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้น ไม่ส่งออกไปข้างนอก เพราะฉะนั้นสิ่งใดมากระทบ
มันก็ไม่กระเทือน หรือใครมายั่วเย้าให้เกิดอารมณ์ก็จะรู้สึกเฉย ๆ
การปฏิบัติธรรมนอกจากทำให้เราใจใส ไม่มักโกรธแล้ว
ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เขามายั่วเย้าเรา ให้เขาอยากจะ
ใจใสตามเราไปด้วย ถ้าใจเราใสอยู่ แล้วเขามาทำลายเรา ด้วยการมา
ยั่วยุให้เราโกรธ แล้วเราไปร้อนตามเขา ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไปสร้าง
แรงบันดาลใจ จะไปช่วยให้เขาใจใส ๆ และมีความสุขอย่างเราได้อย่างไร
เราจะเห็นได้ว่า ทำที่เราก็ได้ที่เพื่อน ได้ที่คนรอบข้าง ซึ่งตรงนี้ต้องฝึก
ดังนั้น เมื่อปฏิบัติธรรมเข้าถึงดวงใส ๆ แล้ว หรือเข้าถึงแสงสว่าง
ภายในแล้ว ต้องหมั่นรักษาเอาไว้ให้ชัดใสสว่างอยู่ตลอดเวลา
ฝึกใหม่ ๆ ก็อาจจะหลุดออกไปบ้าง แต่เราฝึกบ่อย ๆ สมมติว่า
ยังไม่มั่นคง เราก็ต้องตั้งหลัก ตั้งสติอดกลั้นไว้ก่อน ถ้าอารมณ์จะ
พุ่งพรวดขึ้นมา ให้มันอยู่ภายใน แล้วทำใจนิ่ง ๆ มันจะอยู่กับเราไม่
นาน เดี๋ยวก็จะดับหายไป
แล้วถ้าเราไม่เอาเรื่องเอาราว ไม่ถือสา มันก็จะเป็นลมเป็นแล้ง
เหมือนลมที่พัดผ่านไปเฉย ๆ แล้วก็หายไป ถ้าเราถือสามันก็เป็นเรื่อง
เป็นราว ตรงนี้สำคัญนะ ใจเราก็จะได้ใส ๆ ถ้าเรารักตัวเอง เราก็ต้อง
คิดอย่างนี้
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.