37.ที่สุดแห่งสมบัติ ๓

๓๗. ที่สุดแห่งสมบัติ ๓

มหาทานบารมีที่เรานำปัจจัย ๔
มาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา
จะเป็นสมบัติใหญ่
ที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ
ทำให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายง่ายดายกว่าชาตินี้
เมื่อลงมาเกิดก็เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเรายิ่งๆ ขึ้นไป
ถ้ามีบารมีมากเราจะได้ที่สุดแห่งสมบัติ
ที่สุดแห่งรูปสมบัติ คือ กายมหาบุรุษ
ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ คือ สมบัติจักรพรรดิ
ที่สุดแห่งคุณสมบัติ คือ วิชชา หมายถึง
วิชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘
ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ จรณะ ๑๕ วิชชาธรรมกาย
ที่สุดจะไปรวมประชุมกันอยู่ตรงนั้น
แต่ถ้าหากบารมียังอ่อนๆ อยู่
ก็ได้ลดหย่อนกันลงมา
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.