20.เข้าวัดสร้างบุญ

๒๐. เข้าวัดสร้างบุญ

วันพระ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราจะต้องเข้าวัดไปสั่งสม
บุญกันดีกว่า เวลาเข้าวัดต้องเข้าให้เป็นนะ เข้าวัดให้เป็นทำอย่างไร
คือต้องให้เป็นทางมาแห่งบุญ อะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญ เราเอาหมด
จะจัดเรียงรองเท้า ทำความสะอาดเสนาสนะ ถวายภัตตาหาร
ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม
เวลาฟังธรรม อย่าไปคุยแข่งกับพระ ต้องให้ความเคารพในธรรม
เคารพในทาน เพราะท่านเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังนำ
ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนให้เรารู้ว่า จะต้องดำเนินชีวิต
อย่างไร
การเคารพในธรรม เคารพในทาน มีอานิสงส์ คือ
เราจะได้รับความเคารพยกย่องในทุกสถานที่
จะมีสามีภรรยา สามีภรรยานั้นก็เกรงใจ
จะมีบุตรธิดา บุตรธิดาก็จะเคารพเชื่อฟัง
จะมีบริวาร ในบ้าน นอกบ้าน ที่ทำงาน ทุกหนทุกแห่ง จะได้รับ
การยกย่อง ให้เกียรติ ได้รับการชื่นชม ให้ความสำคัญแก่เรา
เพราะฉะนั้น เมื่อเรามาวัดแล้ว ต้องฉลาดในการสั่งสมบุญ เห็น
อะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เราทำหมด และทำ
ด้วยความเคารพ ด้วยจิตใจที่เบิกบานว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด
เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต ด้วยการเห็นความ
สำคัญตรงนี้ มีอานิสงส์ทำให้เวลาใครเห็นเรา ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิด
ในบ้าน นอกบ้าน หรือที่ไหนก็ตาม จะให้ความเคารพ ให้ความสำคัญกับเรา
๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.