26.บุญไม่ใช่สินค้า…อยากได้ต้องทำเอง (๓)

๒๖. บุญไม่ใช่สินค้า…อยากได้ต้องทำเอง (๓)

มีชาวต่างประเทศท่านหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญ ถามภรรยา
ซึ่งเป็นคนไทยว่า เธอซื้อบุญหรือ? เพราะว่าเขาไม่เข้าใจจริง ๆ
บุญไม่มีการซื้อขาย มีแต่ทำด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
ทำบุญเพื่อให้ได้บุญ เพื่อเอาชนะความตระหนี่ ความโลภในตัว หรือ
กิเลสอาสวะในตัวให้มันเจือจางเบาบางลงไป
การให้ทาน สามารถขจัดกิเลสหยาบ ๆ ได้ ในระดับหนึ่ง
แต่กิเลสละเอียด ๆ ต้องไปรื้อด้วยศีล ด้วยภาวนา
กิเลสหยาบ ๆ ก็เปรียบเหมือนก้อนหินใหญ่ ๆ เราต้องทลาย
มันไปก่อน
พอถึงก้อนกรวด ก้อนทราย เราค่อยเอาเครื่องมือที่ละเอียดขึ้น
ไปเรื่อย ๆ ไปขจัดปัดเป่ามัน
เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เป็นการซื้อขายบุญ แต่เป็นการทำบุญ ด้วย
จิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย และรู้ว่าบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข
และความสำเร็จในชีวิต ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าจึงทำ
ถ้าคิดว่าซื้อบุญ มักจะไม่ค่อยได้บุญ เพราะยังขาดดวงปัญญา
ไม่เข้าใจว่า เขาทำบุญไปเพื่ออะไร ยังไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริง
ของชีวิต
ซื้อบุญ ซื้อสวรรค์ ซื้อไม่ได้ ไม่มีทางเด็ดขาดเลย จิตต้องผ่องใส
จากความโลภ โกรธ หลง ให้ทานเพื่อจะเอาชนะจิตที่มีความตระหนี่
เอาชนะความโลภที่อยู่ในใจ ขจัดให้มันจางลงไป กระแสธารแห่งบุญ
จึงบังเกิดขึ้น บางคนที่ยังไม่เข้าใจต้องศึกษาตรงนี้ให้ดี
๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.