11.สัมมาอาชีพ…อาชีพที่ปลอดภัย

๑๑. สัมมาอาชีพ…อาชีพที่ปลอดภัย

จะประกอบอาชีพอะไร
ต้องเลือกให้ดี
เพราะมันมีผล
กับความใสความหมองของใจ
เราจะเห็นภาพนั้น ได้ยินเสียงนั้น และถูกบันทึกเป็นภาพเอา
ไว้ในใจ มันจะปรุงให้ใจเราใสหรือหมองตลอดเวลาเลย จะถูกบันทึก
อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ และจะไปฉายเป็นภาพให้เห็นตอนใกล้จะละโลก ที่
เรียกว่า “กรรมนิมิต”
เหมือนเราดูหนังอยู่คนเดียว ซึ่งมีตัวเองเป็นพระเอกหรือเป็น
ผู้ร้ายอยู่ตรงนั้น
มีผลทำให้ใจหมองหรือใส คตินิมิตก็จะไปตามความใสความ
หมองของใจ แล้วนำไปสู่ปรโลก คือ สุคติ หรือทุคติ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นตรงนี้ ถึงสอนว่าให้ประกอบ
สัมมาอาชีวะเท่านั้น งดเว้นมิจฉาอาชีวะ ๕ อย่าง คือ ค้าอาวุธ ค้ามนุษย์
ค้ายาพิษ ค้าสุรายาเสพติด และค้าสัตว์นำไปฆ่า
เพราะฉะนั้น เรื่องอาชีพไม่เลือกไม่ได้ ต้องเลือกให้ดี
ไม่อย่างนั้นจะมีคำว่า สัมมาอาชีวะได้อย่างไร
๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.