38.คุณค่าแห่งวิชชาธรรมกาย

๓๘. คุณค่าแห่งวิชชาธรรมกาย

วิชชาธรรมกายเป็นเรื่องลึกซึ้ง
ถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้ว
อย่างน้อยก็ไปนรก ไปสวรรค์ ไปนิพพานได้
จับมือถือแขนสัตว์นรกได้ จับมือถือแขนเทวดาได้
ไปนิพพาน ภพ ๓ โลกันตร์ ไปได้ตลอด
บรรพบุรุษ บิดามารดา ญาติพี่น้องละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหน
เข้าถึงวิชชาธรรมกายไปพบหาได้
ถ้ามีทุกข์ก็ไปช่วยได้
มีสุขแล้วก็เอาบุญไปเพิ่มเติมความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้
นี่วิชชาธรรมกายลึกซึ้งอย่างนี้ทีเดียว
๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *