4.นรกสวรรค์มีจริง

๔. นรกสวรรค์มีจริง

เรื่องบุญต้องทำไว้
ถ้าตายแล้วสูญก็เจ๊ากันไป
แต่ถ้าตายแล้วไม่สูญ
เราจะมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์
Law of Kamma หรือ กฎแห่งการกระทำ ทั้งทางกาย วาจา ใจ
เป็นเรื่องที่เราควรศึกษาอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเรา
เราคิด เราพูด เราทำ ล้วนมีผลทั้งสิ้น ศึกษาเอาไว้เราจะได้ดำเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้อง ปิดอบาย ไปสวรรค์ มีสุขในปัจจุบัน
ดังนั้น อย่าไปสรุปว่า นรกสวรรค์เป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีจริง
มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลย เพราะทุก
การกระทำมีผลโยงไปถึงภพภูมิหลังความตายทั้งสิ้น
กฎหมายเรายังหลีกเลี่ยงได้บางครั้ง
แต่กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในน้ำ บนบก ยอดเขา ในอวกาศ ดวงดาวต่าง ๆ
ตราบใดที่เรายังมีกายและใจ มันจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัว
ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้
อย่าไปสรุปว่า นรกสวรรค์ไม่มี เพราะเราไม่เคยเห็น แล้วก็
ไม่เคยเห็นใครเห็น แล้วสรุปว่าไม่มี ไม่ได้ เพราะบางอย่างที่เราไม่เห็น
ไม่ได้แปลว่า ไม่มี เพราะคนที่เขาเห็นมีอยู่
เหมือนคนตาบอดกับคนตาดีไปยืนกลางแจ้ง คนตาดีบอก
“ดูนั่นสิดวงตะวัน” คนตาบอดบอก “ไม่มี” เพราะว่าตัวเองไม่เห็น
อย่างนี้ไม่ถูกต้อง และอย่าพูดว่า “พิสูจน์ไม่ได้” แต่เพราะเรายังไม่ได้
พิสูจน์ แล้วจะพิสูจน์อย่างไร ก็ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
หรือง่ายที่สุดทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ที่ท่านสรุปมาให้ว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ”
นั่นแหละ ทำอย่างนั้น แล้วเราจะได้รู้
ดังนั้น อย่าเพิ่งบอกว่า “พิสูจน์ไม่ได้” แต่เพราะเรายังไม่ได้
พิสูจน์ อย่าเพิ่งรีบตาย ถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ และต้องเผื่อเหนียวเอาไว้
ด้วยการละชั่ว ทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส พึงทำไว้เถิดประเสริฐนัก
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *