15.มหาธรรมกายเจดีย์

๑๕. มหาธรรมกายเจดีย์

ความปรารถนาของหลวงพ่อ คือ ตั้งใจอยากจะให้ทุกคน
มานั่งสมาธิ ได้เข้าถึงธรรม อยากให้เขาเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว
ซึ่งยังไม่สมหวังเลย
ที่สร้างศาสนสถานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาธรรมกายเจดีย์
มหารัตนวิหารคด สภาธรรมกายสากล มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
ก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้แหละ คือจะให้เป็นจุดรวมของผู้มีบุญได้มา
ประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน
เพราะจู่ ๆ จะชวนเขาให้มานั่งหลับตา เขายังไม่เห็นประโยชน์
มักจะบอกว่า ไม่มีเวลาบ้าง ไม่ว่างบ้าง คอยให้พร้อมก่อนบ้าง ดูเหมือน
จะเป็นสูตรสำเร็จเลย ไปที่ไหนก็จะได้ยินอย่างนี้
หลวงพ่อก็ต้องมองหาโครงการที่จะรวมคนรวมผู้มีบุญที่ลงมา
เกิดตั้งเยอะแยะให้มารวมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย ก็ต้องหาสิ่งที่เขาสามารถ
ทำได้ง่าย ๆ ก่อน มีความรู้สึกว่าง่าย ไม่อย่างนั้นจะถูกครอบงำด้วย
การทำมาหากิน กับการสนุกสนานเพลิดเพลิน จนกระทั่งมองไม่เห็น
การสร้างบารมี
ทุก ๆ โครงการที่ตั้งขึ้น
จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้เขาปฏิบัติธรรม
โดยเริ่มต้นจากการสร้างมหาทานบารมีก่อน ซึ่งเขาจะมีความ
รู้สึกว่าง่าย และพอมาถึงแล้ว ก็จะได้รับการแนะนำเรื่องการรักษาศีล
ได้ฟังธรรมะในพระไตรปิฎก สิ่งที่ควรรู้ และที่สำคัญคือการปฏิบัติธรรม
ที่ให้เข้าถึงพระธรรมกาย ให้เขารู้ว่าในตัวมีพระธรรมกายอยู่ เป็นที่
พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด สิ่งอื่นไม่ใช่ และเป็นที่รวมแห่งความปรารถนาที่
ทุกคนกำลังแสวงหา ซึ่งรวมประชุมอยู่ที่พระธรรมกายในตัวนั่นแหละ
ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย เขาจะได้มาศึกษาเรียนรู้กัน
๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.