25.บุญไม่ใช่สินค้า…อยากได้ต้องทำเอง (๒)

๒๕. บุญไม่สินค้า…อยากได้ต้องทำเอง (๒)

การซื้อบุญไม่มี
เพราะบุญไม่ใช่สินค้า
ไม่ใช่ว่า…ใครมีเงินจะซื้อได้
มีแต่การทำบุญ สร้างบุญเท่านั้น ไม่มีซื้อขายบุญ ต้องมีศรัทธา
มีปัญญา มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุญอย่างแจ่มแจ้ง
ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อะไรเป็นอุปสรรค
ของชีวิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ๓ อย่างนี้ ทำให้ชีวิตไม่สุขสมหวัง ไม่ประสบความสำเร็จ
ในชีวิต
ความโลภ ทำให้จิตพร่อง มีความอยาก มีความหิวอยู่ตลอดเวลา
เหมือนตุ่มก้นรั่ว ขวดก้นรั่ว แก้วก้นรั่ว
ความโกรธ ทำให้ใจเร่าร้อน ทุรนทุราย เหมือนถูกไฟเผาลน
ตลอดเวลา
ความหลง ทำให้ใจมืดบอด
กิเลสทั้ง ๓ อย่างนี้ ทำให้ใจไม่ใส เมื่อใจไม่ใส ความสุขก็ไม่เกิด
ดังนั้นการเอา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปให้หมดจากใจ
ได้นั่นแหละ ใจจึงจะเข้าถึงความสุขความสมหวังในชีวิต เข้าถึง
อานุภาพอันไม่มีประมาณ และจะได้เข้าไปเรียนรู้ความจริงของชีวิต
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
การให้เป็นต้นทางแห่งความสุข เป็นทางมาแห่งบุญ เพราะไป
ขจัดความตระหนี่ที่อยู่ในใจให้หลุดไป ความโลภก็หมดตาม ใจก็ยิ่งใส
พอใจใส ความสุขก็เกิดขึ้น
สรุปว่า บุญซื้อไม่ได้ ไม่ใช่สินค้า แต่ต้องสร้าง และจำเป็นต้องสร้าง
ถ้าไม่สร้าง ชีวิตไม่เข้าถึงความสุข เพราะใจไม่บริสุทธิ์ด้วยความตระหนี่
เป็นต้น ดังนั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมด ใจจะได้ใส จะได้มี
ความสุขเกิดขึ้น
๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.