44.การค้นพบที่ยิ่งใหญ่

๔๔. การค้นพบที่ยิ่งใหญ่

ใครเป็นผู้ค้นพบว่า การวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย
จะนำความสงบสุขมาสู่มนุษยชาติ ทำไมศูนย์กลางกาย
จึงมีความสำคัญขนาดนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงค้นพบทางสายกลางด้วย
พระองค์เอง และสืบทอดกันต่อมา แต่มาเลือนหายในภายหลัง จนกระทั่ง
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ท่านได้สละชีวิต
ปฏิบัติธรรม แล้วก็ค้นพบวิธีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุธรรม ที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นี้กลับคืนมาใหม่ แล้วนำมาสอนตัวท่านและ
สอนผู้อื่นจนกระทั่งถ่ายทอดมาถึงพวกเราในปัจจุบัน
ศูนย์กลางกายมีความสำคัญมาก เพราะเป็นศูนย์กลาง ยกตัวอย่าง
การบริหารการงานทุกอย่าง ล้วนมีศูนย์กลางที่คอยจัดการระบบ
ระเบียบต่าง ๆ ทั้งสิ้น หรือเราวางของบนโต๊ะ วางของหมิ่น ๆ มันก็ไม่
มั่นคง ถ้าวางกลางโต๊ะ ก็มั่นคง ทุกอย่างล้วนสำคัญที่ตรงกลางทั้งนั้น
ดังนั้น หากเราอยากจะรู้ว่าสำคัญขนาดนั้นจริงหรือ เราลอง
หยุดนิ่งเข้าไปตรงนั้น ประสบการณ์ภายในจะทำให้เข้าใจดีกว่า
ครูไม่ใหญ่ตอบ ณ ตอนนี้ ตอบตอนนี้แค่พอเป็นแนวทางให้พอเข้าใจ
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.