1.หัวใจพระบรมโพธิสัตว์

บุคคลโดยทั่วไป
มักคิดถึงตนเองมากกว่าผู้อื่น
แต่พระบรมโพธิสัตว์จะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง
และถือว่า การที่คิดถึงคนอื่นนั้น ก็คือการคิดถึงตนเอง
เพราะไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างกันเลย
เรารักตัวเองอย่างไร…ก็รักผู้อื่นอย่างนั้น
รักผู้อื่นอย่างไร…ก็รักตัวเองอย่างนั้น
ดังนั้น จึงมีความรู้สึกว่า
การทำเพื่อผู้อื่น ก็คือการทำเพื่อตัวเอง
นี่คือหัวใจของยอดนักสร้างบารมี
และพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย
3 ธันวาคม พ.ศ. 2545

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *