เล่ม 3 ชีวิตสมณะ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร

๑. เราเกิดมาทำไม Article
๒. ชีวิตอันทรงคุณค่า Article
๓. วัตถุประสงค์การเกิดเป็นมนุษย์ Article
๔. วัตถุประสงค์และอานิสงส์การบวช Article
๕. การขอขมาลาบวช Article
๖. เกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง Article
๗. ชีวิตสมณะผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร Article
๘. คิดพูดทำแบบพระ Article
๙. อย่าขาดกิจวัตรกิจกรรม Article
๑๐. การศึกษาพระบาลี Article
๑๑. แสวงจุดร่วม สมานจุดต่าง Article
๑๒. อานิสงส์สร้างบรรยากาศที่ดี Article
๑๓. คำสอนคุณยาย Article
๑๔. มรดกธรรมจากคุณยายอาจารย์ฯ Article
๑๕. อย่าชักศึกเข้าบ้าน Article
๑๖. คู่ปรับของวัยหนุ่ม Article
๑๗. มาตุคาม Article
๑๘. บวชแล้วอย่าสึก Article
๑๙. เดินตามรอยพระพุทธองค์ Article
๒๐. ทำไมต้องฝึกใจให้หยุดนิ่ง Article
๒๑. มหัศจรรย์ความรู้ภายใน Article
๒๒. หัวใจนักสร้างบารมี Article
๒๓. ใบไม้ในป่าประดู่ลาย Article
๒๔. รู้ได้ด้วยธรรมกาย Article
๒๕. วิตามินพระ Article
๒๖. เป็นพระ ต้องเห็นพระ Article
๒๓. ทบทวนตัวเองเรามาบวชเพื่ออะไร Article
๒๘. ต้องบวชอย่างมีเป้าหมาย Article
๒๙. ค้นหาตัวเองให้เจอ Article
๓๐. การศึกษาของพระเณร Article
๓๑. แสวงหาธรรมกายดีกว่า Article
๓๒. เธอคือลมหายใจของพระศาสนา Article
๓๓. ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา Article
๓๔. เป็นพระต้องนั่งสมาธิ Article
๓๕. นั่งสมาธิแล้วกลัวเป็นบ้า? Article
๓๖. หยุดเป็นตัวสำเร็จ Article
๓๗. พระผู้ปราบมาร Article
๓๘. จริง ต้องได้ Article
๓๙. คิดถึงตลอดเวลาสิ Article
๔๐. จงสนุกกับมัน Article
๔๑. แค่เฉยๆ Article
๔๒. ยิ่งอยาก ยิ่งยาก Article
๔๓. นอกรอบให้หมั่นประคองใจ Article
๔๔. ภารกิจกับจิตใจไปด้วยกัน Article
๔๕. เทคนิคเข้าถึงธรรม Article
๔๖. นั่งธรรมะกันเถิด Article
๔๗. อย่าเสียเวลากับสิ่งไร้สาระ Article
๔๘. บุญพิเศษ ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดี Article
๔๙. อย่าประมาทสร้างบารมีให้สุดชีวิต Article
๕๐. เราเกิดมาเพื่อหาพระในตัว Article
๕๑. หน้าที่พระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง Article
๕๒. พี่เลี้ยงที่โลกต้องการ Article
๕๓. พระพี่เลี้ยง Article
๕๔. พระแท้ Article
๕๕. รักแม่ก็ต้องเป็นพระแท้ Article
๕๖. ทุกคนก็อยากเจอพระแท้ Article
๕๗. ทำไมต้องสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ Article
๕๘. กองพันธรรมยาตรา เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา Article
๕๙. ดวงประทีปแห่งพระพุทธศาสนา Article
๖๐. รักษาจิตดวงเดียว Article
๖๑. ประดุจพระอาทิตย์ พระจันทร์ Article
๖๒. นักบวชที่แท้จริง Article
๖๓. รวมพลังพุทธบุตร ชวนโยมเทเหล้าเผาบุหรี่ Article
๖๔. ต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกและจักรวาล Article
๖๕. พระต้องชวนโยมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ Article
๖๖. พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน Article
๖๗. ยุคของเรา พระพุทธศาสนา จะต้องเฟืองฟู Article
๖๘. ทำไมต้องเร่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนา Article
๖๙. สูตรการทำงาน Article
๗๐. ลาสิกขาไปแล้ว อย่าให้เสียผ้าเหลือง Article

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา

ต้นฉบับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *