๖๕. พระต้องชวนโยมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่

พระต้องชวนโยมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่

หลวงพ่อปลื้มใจสามเณรหลายวัด โดยเฉพาะที่วัดบ้านขุน ที่มีความอุตสาหะเดินทางข้ามภูเขาหลายลูก เพื่อไปโปรดโยมพ่อ โยมแม่ ให้เลิกผลิต เลิกดื่ม เลิกขายเหล้า แล้วโยมพ่อโยมแม่ก็เกิดกุศลศรัทธาทำตามคำแนะนำของลูกเณร ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนา

ถ้าหากว่า พระภิกษุสามเณรทุกวัด ทั่วประเทศ ทั่วโลก ชวนโยมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ในไม่ช้าสุราเมรัย บุหรี่ ยาเสพติด
ทั้งหลายก็จะค่อยๆ ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ เพราะมีตัวอย่างดีๆ ให้โลกได้ดู

ความจริงสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร ที่จะต้องให้คำแนะนำแก่โยมพ่อ โยมแม่ หมู่ญาติ และญาติโยมทั้งหลาย ให้เลิกดื่มสุราเมรัย เพราะว่าเราจะต้องให้ศีล ๕ แก่ญาติโยม ไม่ใช่ให้ศีล ๔ ให้ศีลอย่างเดียวก็ยังไม่พอ ต้องบอกอานิสงส์ของศีล แล้วยังต้องบอกเขาให้เลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเพื่อตัวเขาเอง ญาติโยมจะได้รู้เรื่องและปฏิบัติได้ถูก เมื่อปฏิบัติได้ถูกก็จะได้ปิดประตูอบาย เปิดประตูสวรรค์ สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่จะต้องทำ

อย่าไปกลัวหรือเกรงใจว่า ถ้าบอกให้โยมเลิกเหล้าที่นำมาดื่มในวัดหรือดื่มที่บ้านหรือที่ไหนก็ตาม เดี๋ยวโยมจะโกรธ แล้วไม่มาทำบุญที่วัด จะทำให้พระเณรอดตาย ก็ให้มันรู้ไป ถ้าพระเณรวัดไหนอดตายเพราะไปบอกโยมให้เลิกเหล้า แล้วโยมไม่มาเลี้ยงพระ โยมไม่มาทำบุญ

ดูตัวอย่างวัดพระธรรมกาย ยิ่งชวนให้ญาติโยมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ทุกวัน ญาติโยมกลับยิ่งมาวัดเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นอย่ากลัว อย่าเกรงใจ ตรงกันข้ามญาติโยมจะมีความรู้สึกว่า พระเณรท่านรักและห่วงใยเราและครอบครัว ห่วงเราทั้งปัจจุบัน ห่วงเราทั้งในอนาคต เขาจะยิ่งมีความรู้สึกซาบซึ้ง ชื่นอกชื่นใจ เทิดทูน

เพราะสิ่งที่ให้เขาเลิกกันนั้น คือ บุหรี่ สุราเมรัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนมนุษย์ หรือต่อโลกเลย ตรงกันข้ามกลับทำให้เกิดโทษด้วยซ้ำ และสิ่งที่จะได้กลับคืนมาเมื่อเขามีความเลื่อมใส เข้าใจความรักและปรารถนาดีของพระภิกษุสามเณรแล้ว จะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อก็ขอฝันๆ อย่างนี้ไปก่อนว่า สักวันหนึ่งพระภิกษุสามเณรทุกวัดทั่วประเทศทั่วโลกจะทำหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรได้สมบูรณ์ คือ นอกจากสอนตัวเองแล้ว ก็สอนญาติโยมด้วย คือได้ทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ควบคู่กันไปเลย เมื่อญาติโยมได้ประโยชน์ โลกก็จะเกิดสันติสุขที่แท้จริง ก็ขอฝากความฝันนี้ให้ลอยไปตามลมทุกฤดู ไม่ใช่ลมแล้ง แต่เป็นลมทุกฤดูกาลนะ
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/92
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 3 ชีวิตสมณะ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.