๖๔. ต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกและจักรวาล

ต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกและจักรวาล

หลวงพ่อหวังเอาไว้ว่า ใน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ ซึ่งยังมีหลายวัดที่พระภิกษุสามเณรยังสูบบุหรี่อยู่ ถ้าพระเณรทุกวัดที่ยังสูบบุหรี่ตัดใจเลิกได้ ญาติโยมจะได้กำลังใจอย่างมากที่จะเลิกสูบบุหรี่ตามพระ เพราะพระภิกษุสามเณร คือ ต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลก เป็นหัวใจของโลกและจักรวาล

ชีวิตนักบวช คือชีวิตของผู้ที่ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ไม่มีชีวิตใดในสังสารวัฏที่จะประเสริฐเลิศเท่ากับชีวิตของการเป็นพระเป็นเณร ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็สู้ชีวิตพระชีวิตเณรไม่ได้ ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงสละตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิออกมาเป็นนักบวช เพราะเห็นว่าชีวิตของนักบวชคือชีวิตที่ดีและถูกต้องที่สุด

มนุษย์ส่วนใหญ่ที่เกิดมา ต่างขาดความรู้ว่า จะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้องและดีงาม ต้องมีผู้รู้มาเป็นต้นแบบต้นบุญให้มนุษย์ทั้งหลายได้เห็น เขาจะได้ดำเนินรอยตาม พระภิกษุสามเณรนี่แหละ เป็นต้นแบบต้นบุญที่สืบทอดมาจากพระบรมศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ควันบุหรี่ที่พ่นออกมา จะไปบดบังความสง่างามของพระของเณร และของญาติโยมด้วย ที่ยกคำขวัญหรูๆ ว่า สูบแล้วเท่ เก๋ นั่นคิดกันไปเอง

ปากเขามีไว้สำหรับดื่มกินสิ่งที่ดีมีประโยชน์เข้าไปสู่ร่างกาย สิ่งที่ไม่ดีไม่ให้นำเข้าไป และสิ่งที่จะนำออกมาก็ต้องเป็นวาจาสุภาษิต เป็นธรรมภาษิต ที่จะเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้เกิดขึ้นแก่ผู้ฟัง แก่ชาวโลกเท่านั้น

ถ้าหากว่า พระภิกษุสามเณรทุกวัดที่ยังสูบบุหรี่เลิกกันหมด สังฆมณฑลนี้ก็จะสะอาด บริสุทธิ์ สาธุชนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ จะสดชื่น เบิกบาน ไปที่ไหนก็จะมีแต่กลิ่นสะอาด ปราศจากกลิ่นของบุหรี่ ของยาสูบยาเส้นต่างๆ และนอกจากสิ่งเหล่านี้ เราจะเห็นสิ่งดีๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย
๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/92
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 3 ชีวิตสมณะ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.