๕๔. พระแท้

พระแท้

ลูกพระธรรมทายาททุกรูป ทุกศูนย์อบรม ให้ตั้งใจใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นไปเพื่อการฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้

ตอนนี้เรามีความเสมอภาคกันแล้ว เพราะว่าเรามาเป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว มีความเสมอภาค ที่เราจะเจริญศีล สมาธิ ปัญญาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป จนกระทั่งกลายเป็นอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา คือ จากศีลที่เราปฏิบัติรักษาพระธรรมวินัยอย่างดี ก็จะไปเข้าถึงดวงศีลภายใน ศีลที่เห็นได้

ศีลที่จำได้อย่างหนึ่ง ศีลที่เห็นแจ้งได้อีกอย่างหนึ่ง นี่แหละเขาเรียกว่า “อธิศีล” ศีลยิ่งกว่าปกติ ในระดับเห็นได้ เป็นตัวเป็นตนได้ เมื่อเห็นได้ ก็รักษาได้ ไม่อย่างนั้นคำว่า รักษาศีลจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าไม่เห็น จะไปรักษาตรงไหน และศีลจริงๆ ที่เป็นอธิศีลเกิดขึ้นตรงไหน จะรักษาได้อย่างไร จะเป็นศีลที่ยิ่งๆ ขึ้นไปที่พระอริยเจ้าท่านสรรเสริญได้อย่างไร

จักร ๔ คือ นั่ง นอน ยืน เดิน ทวารทั้ง ๙ คือ ปาก ๑ จมูก ๒ ตา ๒ หู ๒ ทวารหนัก ทวารเบา ยังใช้การได้ดีอยู่ไหม เอามาใช้ในการฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้ให้ได้ทุกอนุวินาที เพราะเรามีเวลาจำกัด

วันคืนล่วงไปๆ ลูกพระธรรมทายาททุกรูปทำอะไรกันอยู่ ต้องบวชให้ได้ ๒ ชั้นนะลูกนะ แล้วก็ต้องยกชั้นเข้าถึงธรรมให้หมดเลย มาบวชกี่รูป ก็ต้องยกชั้นให้ได้ทุกรูป

ให้เป็นรุ่นประวัติศาสตร์ รุ่นยกชั้น ลูกพระธรรมทายาทรุ่นมหัศจรรย์ที่จะฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาที่อยู่ตลอดทั้งพรรษาด้วยความสุขใจ ปีติใจ มีความสุขหล่อเลี้ยงใจ และก็อยู่รับกฐิน ออกเดินธุดงค์ เราจะเป็นรุ่นประวัติศาสตร์

ลูกพระธรรมทายาททุกๆ รูป ต้องบวชให้ได้อย่างน้อยต้อง ๒ ชั้นนะ นึกเมื่อไรเราก็จะได้ปลื้มปีติสุข สุขใจทุกครั้ง แล้วก็ต้องปลื้มทุกอนุวินาทีเลย ทำทุกอย่างให้ดีกว่าดีที่สุด สำคัญนะ ทั้งข้อวัตรปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมเราทำด้วยความปีติสุข ทำให้ดีที่สุด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นล้วนเป็นทางมาแห่งบุญของตัวเรา แล้วก็ถึงแก่โยมพ่อโยมแม่ ผู้นำบุญ หมู่ญาติ สรรพสัตว์ทั้งหลาย
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/92
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 3 ชีวิตสมณะ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.