39.ธรรมกายไม่ใช่ลัทธิใหม่

๓๙. ธรรมกายไม่ใช่ลัทธิใหม่

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร)
พระผู้ปราบมาร ท่านมีพระคุณต่อเราและชาวโลกมหาศาล แต่เราคง
เข้าใจได้เพียงย่อ ๆ สั้น ๆ จะอธิบายให้ลึกซึ้งในสิ่งที่ท่านเป็นนั้นมันยาก
ต่อการเข้าใจ เหมือนเอาสายบัวไปวัดความลึกของมหาสมุทร แล้วยก
ขึ้นมาว่า ลึกเท่าสายบัวแค่นี้ หาควรไม่ แต่เมื่อเราพอที่จะเข้าใจอย่างนี้
มันก็จะต้องอธิบายเท่าที่เราพอจะเข้าใจ
เอาแค่ว่า ท่านค้นพบธรรมกายขึ้นมา ซึ่งจริง ๆ คำนี้มีอยู่ใน
พระไตรปิฎกในทุกนิกายด้วย ก็ยังถูกกล่าวหาว่า เป็นนิกายใหม่
แล้วผู้ที่กล่าวหาก็สร้างข่าว ใส่ไข่ จะด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่
ล้วนไม่เคยปฏิบัติเลย ถ้าปฏิบัติแล้วก็คงไม่พูดอย่างนี้ แสดงว่าแหล่ง
ที่มาของความคิดนี้ไม่บริสุทธิ์ เพราะตอนเขียนข่าวก็ดี หรือคุยเรื่อง
ข่าวก็ดีตอนนั้นกำลังมึนเมา นอกจากเมาเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วยังเมาวัย เมาชีวิต เมาลาภยศสรรเสริญด้วย
มีความเมาอยู่ในตัว จึงไม่รู้เรื่องว่า สิ่งที่เขาเอามาพูดนั้นเพื่อ
ประโยชน์ของตนนั่นเอง ซึ่งถ้าใครได้ยินได้ฟังแล้ว ผู้มีบุญจะมีปีติ
ภาคภูมิใจ ดีใจว่า เป็นบุญของเราที่ได้มาเกิดในยุคนี้ ที่วิชชาธรรมกาย
หวนคืนกลับมาอีกครั้ง เป็นพยานตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง และเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้อย่างดี
อย่างน้อยก็รู้ว่าพระธรรมกาย คือ ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง คือ เนื้อหนัง
หรือตัวจริงของพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก
รวมทั้งตัวเราด้วย และเราสามารถเข้าถึงได้ ถ้าเรายังเป็นปกติดี
มีความเพียร และทำถูกหลักวิชชา
เพราะฉะนั้น เราควรจะนึกว่า เป็นบุญลาภของเราที่มาเกิดใน
ยุคนี้ แทนที่จะไปกุข่าว สร้างข่าว แล้วปล่อยข่าวว่า ธรรมกาย คือ
นิกายใหม่ ลัทธิใหม่
ที่ว่าเป็นนิกายใหม่ เพราะในเมืองไทยมีมหานิกาย และธรรมยุติก-
นิกาย พอมีคำว่า “กาย” อยู่ข้างหลังธรรมะ ก็เลยเป็นนิกายใหม่
เพราะฉะนั้น ธรรมกายไม่ใช่นิกายใหม่ แล้วก็ไม่มีนิกายอันใด
เพราะเป็นเรื่องกายภายในของทุกคนในโลก ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์มีอยู่
ที่ไหน ที่ตรงนั้นมีธรรมกาย เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุก ๆ คน
สิ่งอื่นไม่ใช่ แล้วจะรู้ได้อย่างไร รู้ได้เมื่อเข้าถึง แล้วจะเข้าถึงได้อย่างไร
เข้าถึงเมื่อปฏิบัติอย่างถูกหลักวิชชา แล้วท่านอยู่ตรงไหน อยู่ที่
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ด้วยวิธีการทำใจหยุดใจนิ่ง แล้วทำอย่างไร
ถึงจะหยุดนิ่ง ก็เลิกอยาก ลาหยอก ทำใจหยุดนิ่งอย่างสบาย ๆ เดี๋ยว
ก็เข้าถึงได้
นี่คือ Know-how บอกให้ฟรี ๆ เพราะฉะนั้นไม่ใช่นิกายใหม่
ไม่ใช่ลัทธิใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลก แล้วอย่าเพิ่ง
ไปสรุปว่า พิสูจน์ไม่ได้ เมื่อเรายังไม่ได้พิสูจน์ ถ้าได้พิสูจน์ก็พิสูจน์ได้
เราต้องเป็นคนมีเหตุผล ให้รู้จักเหตุ รู้จักผล จะต้องพิสูจน์ด้วยการ
ทำหยุดทำนิ่งง่าย ๆ สบาย ๆ แค่หลับตาเบา ๆ แค่นั้น และหลังจากนั้น
ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องคิด ไม่ต้องพูด ไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้อง
ขีดต้องเขียน นั่งเฉย ๆ เหมือนนั่งพักผ่อน อย่างมีความสุขเบิกบาน
เพราะฉะนั้น ธรรมกายไม่ได้เป็นนิกายใหม่ ไม่ได้เป็นนิกายเก่า
แล้วก็ไม่ได้เป็นนิกายอะไรทั้งสิ้น แต่เป็นพระธรรมกาย ที่มีคำว่า พระ
มาจากคำว่า วร (วะ – ระ) แปลว่า ประเสริฐ สูงส่ง เป็นที่พึ่งที่ระลึก
แก่เราได้ ก็เลยเทิดทูนยกย่องว่า เป็นผู้ประเสริฐ ชื่อว่า พระธรรมกาย
ก็แค่นี้เอง
ดังนั้น ให้ดีใจว่า เรามีบุญมากที่ได้มาอยู่ในยุคที่วิชชาธรรมกาย
หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว แต่ว่าเมื่อมีบุญมาก ก็ต้องใช้บุญให้เป็น
ด้วย คือมานั่งสมาธิ หลับตาสบาย ๆ มองเข้าไปสู่ภายใน ไม่ต้องคิด
ไม่ต้องพูด ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น จะเริ่มต้นจากอะไรก็ได้ จะเป็นดวงจันทร์
ดวงดาว ไม้กางเขน หรือเฉย ๆ นิ่ง ๆ เดี๋ยวก็เข้าไปถึงตรงนั้นได้
ตัวอย่าง สามเณรรูปหนึ่ง เริ่มต้นที่ไข่เค็ม เพราะไปบิณฑบาตได้
ไข่เค็มเยอะ วันจันทร์ก็ไข่เค็ม วันอังคารบิณฑบาตโยมคนเดิม ไข่เค็ม
อีก อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ ถึงวันอาทิตย์ ไข่เค็มอีก ก็คุ้นกับไข่
พอหลับตาก็เห็นแต่ไข่เค็ม เปลือกมันขาว มองไปมองมา วื้ด ตกหลุม
อากาศ แล้วองค์พระก็ผุดผ่านขึ้นมา นี่เริ่มต้นจากไข่เค็ม
เพราะฉะนั้น ไม่ใช่นิกายใหม่ แต่เป็นพระธรรมกายภายใน
เป็นที่พึ่งที่ระลึกของทุกคน ไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ เอหิปสฺสิโก มาลองดู
มาพิสูจน์เถิด ถ้าเราเป็นคนมีเหตุผล ก็พึงหลับตา เลิกคิด เลิกพูด
เลิกทำอะไรทั้งสิ้น ทำเฉย ๆ หยุดกับนิ่งอย่างเดียวเท่านั้น เดี๋ยวสิ่งดี ๆ
จะผุดผ่านมาในกลางกายให้เราดู
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/42
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 1

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.