อธิษฐานล้อมคอก

    คุณยายสอนเสมอว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย  ต้องอธิษฐานล้อมคอกไว้ ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้หูดี  ตาดี  โรคภัยไข้เจ็บไม่มี  ให้อาการ  ๓๒ ครบบริบูรณ์  ขอให้ได้เกิดเป็นชาย  ได้เพศบริสุทธิ์  ไม่หลงใหลในเพศตรงข้าม  ไม่ยินดีในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส ธรรมารมณ์ของเพศตรงข้าม ก่อนตายขอให้มีสติ  ให้มีบุญบารมีมาก ๆ  ทุกภพทุกชาติ  ให้พบแต่คนดี ๆ  ว่านอนสอนง่ายปลูกต้นไม้ก็ให้อธิษฐาน  ให้ต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกนี้เจริญงอกงาม  ให้ความร่มเย็นเป็นสุข  ใครมานั่งใต้ร่มไม้นี้ก็ให้เห็นธรรมะ  ให้จักรพรรดิลงรักษา  นกกามาจับ  เราก็ได้บุญตอนนอน  ก็อธิษฐานอยู่ในองค์พระตลอดเวลา พระจะได้คุ้มครองรักษา  มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ปลอดภัย

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *