คุณยายอธิษฐาน…

     (เมื่อไปปัดกวาด  ดายหญ้า  ที่กุฏิหลวงพ่อ) จะไปทางใด  ก็ขอให้เดินได้สะดวก ๆ มีบ้านช่องก็ขอให้สะอาด มีคนรักษาความสะอาดให้ ทำความสะอาดให้

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *