บุญเก่า  บุญใหม่

    ยายสงสารทั้งคนจน  คนรวย คนรวยทำบุญเก่าไว้ดี  จึงมีสมบัติ ถ้าเราไม่ชวนเขาทำบุญ บุญเก่าเขาก็จะหมด ภพชาติต่อไปก็จะจนและลำบาก คนจนบุญเก่าทำมาน้อย ถ้าเราไม่ชวนเขาทำบุญ ภพชาติต่อไปเขาจะจนยิ่งกว่านี้อีก ยายสงสารทั้งคนจน  คนรวย เราต้องชวนเขาทำบุญ จะได้มีสมบัติติดตัวไป

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *