การอธิษฐานให้ได้บุญมาก

    การอธิษฐานที่ได้ผลบุญมาก  หลวงพ่อวัดปากน้ำเคยสอนยายว่า  วิธีการอธิษฐานที่จะให้ได้ผล  และอานิสงส์มาก  จะต้องอธิษฐานตอนที่พระให้พร  พอเวลาพระท่านเริ่มยถา ฯลฯ  ก็ให้เราทำใจจรดลงไปที่ศูนย์กลางกาย  นึกองค์พระให้ใสที่สุด  แล้วก็เริ่มอธิษฐานในระหว่างที่พระให้พร หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่า เวลาพระให้พร คำอธิษฐานที่เราอธิษฐานก็จะติดไปกับพรพระด้วย คำให้พรของพระจะดังไปถึงพระนิพพาน จะนำคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ดีแล้ว ไปสู่พระนิพพานด้วย ให้พยายามนึกอธิษฐานให้ดี ฝึกให้มาก ๆ  เข้า  แล้วจะเป็นไปเอง  ต่อไปก็ชำนาญ

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *