บริสุทธิ์มาก ได้บุญมาก

    ผู้ที่จะนั่งธรรมะได้เห็นชัดใส ต้องเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ต้องมีความบริสุทธิ์กาย  วาจา  ใจมาก ๆ ไม่มีห่วงกังวล ใจไม่เศร้าหมอง ไม่เอาเรื่องใครทั้งนั้น เอาแต่บุญ เราต้องช่วยตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาเอาใจ ให้ยึดบุญเป็นใหญ่ ทำใจให้สะอาด  บริสุทธิ์  สร้างความดีไปเรื่อย ๆ บุญของเราที่ได้  จะเป็นบุญที่ใสสะอาดบริสุทธิ์  ไม่มีกิเลสเจือปน  และบุญไม่หกไม่หล่น

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *