การสร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฝั่ง

     (สอนอุบาสกเตรียมบวช) เมื่อเราเข้าวัดเพื่อหวังสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยม ก็ต้องทำจริง ๆ  จัง ๆ  จึงจะไปตลอดรอดฝั่งได้ ยายอยากให้ทุกคนไปได้ตลอดรอดฝั่ง จะไปได้หรือไม่  ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา ที่ต้องระวังก็คือ  เรื่องผู้หญิง เรื่องนี้สำคัญมาก อย่าเอาความสงสารเดินหน้า ต้องเอาปัญญา  เอาอุเบกขาเดินหน้า ถ้าเอาความสงสารเดินหน้าแล้ว  เราจะตกกระป๋อง เรื่องนี้ยายเห็นมาหลายคนแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องระวังใจของเราให้ดี อย่าเชื่อมสะพาน อย่าทอดสะพานให้เขาเป็นอันขาด เพราะถ้าใกล้ชิดกันแล้วจะเลิกได้ยาก เราอย่าทอดสะพานให้เขาก็หมดเรื่อง ถ้าเราไม่ทอดให้  เขาก็ข้ามมาไม่ได้ นักปฏิบัติธรรมมักจะเสียในเรื่องนี้มากที่สุด เป็นเรื่องที่ตัดทอนบารมีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย มีคุณน้อยนิดเดียว  แต่มีโทษมากมาย แม้คนที่สร้างบารมีไปไม่ได้ตลอด  ก็เพราะเรื่องนี้ ป้องกันไว้  ดีกว่ามาแก้ทีหลัง ไม่มีได้จะดีที่สุด  จะได้สร้างบารมีไปตลอด มีบารมีมาก  บริสุทธิ์สะอาดมาก รู้เห็นวิชชาได้มาก  และชนะทุกอย่างได้หมด

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *