ได้ตามที่ตั้งใจไว้

     คุณยายอธิษฐานผ้าป่าที่จะทอดวันมาฆบูชา พ. ศ.2534  ซึ่งท่านเป็นประธานใหญ่ น้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกาย  รุกขเทวดา  อากาศเทวดา  ภุมมเทวดา  เทวดา  6  ชั้น  พรหม  ๑16  ชั้น  อรูปพรหม  4  ชั้น  ตลอดแสนโกฏิจักรวาล  อนันตจักรวาล  ให้มารับรู้  อนุโมทนาบุญที่ยายจะทอดผ้าป่า  ถวายผ้ากาสาวพัสตร์ให้ทุกคนได้บุญด้วยกัน  ยาย  หลวงพ่อธัมมะ ๑ หลวงพ่อทัตตะ๒ พระทุกองค์ในวัด  ให้ได้บุญกับยาย  ให้ได้บุญตามกำลัศรัทธาที่ตั้งใจ  ใครตั้งใจทำกับยายมาก   ก็ได้มากเหมือนคนถือน้ำมาเต็มขัน ใครตั้งใจ  100%  ก็ได้บุญเต็มเหมือนน้ำเต็มขัน ใครตั้งใจน้อย  ก็เหมือนถือน้ำมามาก  กระฉอก ๆ  เหลือนิดเดียว  บุญก็ได้อย่างนั้นเหมือนกัน

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *