รีบเข้าวัด

     คุณยายสอนสาธุชนที่มาวัดครั้งแรกว่า ควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังเป็น ๆ  อยู่ยังไง ๆ เราก็ต้องเข้า พ่อแม่รักลูกแค่ไหน ลูกตายก็ยังต้องเอาเข้าวัด ลูกรักพ่อแม่มากแค่ไหน  พอตายก็ต้องหามเข้าวัด เราควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังรู้เรื่อง  ยังแข็งแรง  ถ้ารอให้แก่แล้วค่อยเข้า  ก็จะเข้าไม่ไหว  ไม่มีแรง คนเราตายแล้วไม่สูญ  คนทำความดีพอจะละโลก

     ถ้าจิตคิดถึงเรื่องดี ๆ  ก็ไปสวรรค์ บางคนทำความชั่ว  พอจะละโลก  จิตจะไปเกาะ เรื่องที่ไม่ดี  ก็ไปตกนรก บางคนบาปไม่ทำ  กรรมไม่สร้าง พอละโลกก็ท่องเที่ยวอยู่ในโลก

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.