ความลับแม้เส้นผมก็ไม่มี

     ความลับไม่มีในโลก ธรรมะของหลวงพ่อวัดปากน้ำละเอียดลึกซึ้ง ยายได้เจอมาแล้ว  ความลับแม้เส้นผมก็ไม่มี  เห็น กระจ่างหมดทุกอย่าง ฉะนั้นใครทำอะไร  ก็ทำให้ดี  จะปิดบังอะไรไม่ได้ เพราะความลับไม่มีในโลก วิราคธาตุ  วิราคธรรม  เป็นธาตุธรรมของ พระพุทธเจ้านิพพานเป็น  สะอาดที่สุด  สะอาดบริสุทธิ์มาก สะอาดทั้งธาตุดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  สะอาดทุกกาย  สะอาดทุกดวง  แยกออกสะอาดในสะอาด ยายไปเจอมาแล้ว  ใช้เวลา 2  อาทิตย์  ทำวิชชา หลวงพ่อใช้ให้ไป ยายตอบปัญหาทุกอย่างได้  เอาตัวรอดได้เพราะวิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.