เตรียมใจ

     ยายอธิษฐานว่า“แม้จะเป็นโรคหนักหนาเพียงใดก็ตาม  ขออย่าให้หมอปิดบังเลย  ขอให้หมอบอกให้รู้หมด จะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *