รีบโกย รีบพาย 

     “ยังหนุ่มยังแน่น  รีบโกย  รีบพาย ตลาดจะวาย  สายบัวจะเน่า” เราต้องรีบโกย  รีบพายนะ  ใครจะพร่องก็ช่างเขา แต่สำหรับเราเองต้องให้สมบูรณ์ ภพชาติสุดท้ายแล้ว  ต้องเอาแต่สิ่งที่ดี ๆ  ติดตัว
ไป  ไปคว้าธงชัยของชีวิตให้ได้  ที่จะให้ถอยหลังกลับไม่มีอีกแล้ว  มีแต่รุดหน้าไปเรื่อย ๆ

     ที่ว่าภพชาติสุดท้าย  เพราะว่าก่อน ๆ  นั้นทำกัน จริงบ้าง  ไม่จริงบ้าง  แต่ภพชาตินี้ต้องจริงที่สุด  ไม่มีใครยอมใครแล้ว ฉะนั้นต้องอธิษฐานล้อมคอกไว้ให้ดี  ให้พบแต่สิ่ง ที่ดี ๆ  ตลอดไป  ให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกภพทุกชาติ ตลอดอายุขัย  ตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน คนไม่ดี  ไม่มีศีล  ไม่มีสัตย์  อย่าได้พบเลย ที่สุดในโลกเรานี้ก็มีแต่บุญและบาป  มีแต่ธาตุ กับธรรมเท่านั้น  ไม่มีอย่างอื่นเลย  มนุษย์เป็นเพียงหุ่นที่ถูกเชิดด้วยบุญและบาป

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *