เดี๋ยววัน  เดี๋ยวคืน

     สาธุชนมากราบขอธรรมะจากคุณยาย  คุณยายจึงสอนว่าคนเราจะตายเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้เวลา เพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าวัด ก่อนที่เขาจะหามเข้า เดี๋ยวก็วัน  เดี๋ยวก็คืน  ชีวิตก็หมดไปวัน ๆ ต้องตักตวงเอาบุญติดตัวเราไปให้เยอะ ๆ บุญไม่มีกิเลส คนมีกิเลส   เวลาเดือดร้อน  ต้องนึกถึงบุญ หาบุญได้  ใช้ให้เป็น หาเงินได้  ใช้เงินเป็น

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.