สมบัติล้ำค่า

     นี่ยายยังแข็งแรงอยู่ ยังพูดไหว ก็พูด ๆ เอาไว้ ยายให้สมบัติแก่เรา  เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุด เพราะฉะนั้น  ให้จำคำของยายไว้ แล้วเก็บรักษาสมบัติที่ยายให้ไว้นี้ให้ดีที่สุด ต่อไปภายภาคหน้าจะได้เอาตัวรอดได้
ยายมีแต่ความหวังดีตลอดเวลา มีแต่คำว่า ”ให้ประโยชน์สูงสุด” อยู่เรื่อยไป

     ขอให้พวกเราตั้งใจทำตัวกันให้ดี  ตั้งใจเอาบุญให้เต็มที่เมื่อยังมีกำลังแข็งแรง  ให้รีบขวนขวายให้เต็มกำลัง

     เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว  ยายจะเอาวัด  (ศูนย์พุทธจักรฯ )* ขึ้นไปถวายพระพุทธเจ้าบนพระนิพพานอีกทีหนึ่งจะได้บุญละเอียดติดกันไป  จะได้บุญใหญ่ในครั้งนี้  ต้องตั้งใจทำกันให้ดี

     เราต้องช่วยกันทำศูนย์พุทธจักรฯ  ให้สะอาดให้บริสุทธิ์  มีอะไรต้องกราบเรียนหลวงพ่อตามความเป็นจริงทุกประการให้เราถือว่า  เรามีความบริสุทธิ์ใจมีศีล  มีสัจจะ  เหมือนอย่างที่ยายได้ทำเป็นตัวอย่างแก่พวกเราแล้ว
*(ศูนย์พุทธจักร ฯ  ปัจจุบันคือ วัดพระธรรมกาย)

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.