ภูมิคุ้มกันของใจ

ภูมิคุ้มกันของใจ
คนที่ไม่ได้ทำสมาธิ
ใจจะฟุ้งซ่าน จิตอ่อนกำลัง
เปิดโอกาสให้ความเศร้า ความเซ็ง ความเครียด ความเบื่อ ความกลุ้มและความทุกข์ ต่างๆ เข้ามารุมเร้าได้ง่าย
เพราะไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันจิตใจ
ให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันได้
5 พฤศจิกายน 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.95

Leave a Comment

Your email address will not be published.